اسکار هایپرتروفیک (Hypertrophic Scar)

اسکار هایپرتروفیک به باقی‌مانده جای زخم گفته می‌شود و در مواردی مانند سوختگی، بعد از زایمان (عمل سزارین) و … به وجود می‌آید. .