فیبرومیالژیا

فیزیوتراپی فیبرومیالژیا

یک سندرم درد اسکلتی-عضلانی مزمن است که با درد در سطح گسترده، نقاط حساس، خستگی و اختلال خواب مشخص می‌شود.