لوردوز گردنی

درمان لوردوز گردنی به کمک فیزیوتراپی

لوردوز که با عنوان کیفوز یا کاو پشتی نیز شناخته می‌شود عارضه‌ای است که باعث ایجاد انحنای غیر طبیعی در کمر و گردن می‌شود..