ورزش مناسب کمر درد

۷

فیزیوتراپی کمک بسیار زیادی در درمان انواع بیماری‌های اسکلتی، عضلانی و عصبی دارد. درمان کمر درد به کمک فیزیوتراپی اغلب قطعی بوده است.